هر سال سازمان امور مالیاتی، دفاتری تحت عنوان دفاتر پلمپ به شرکت­های مشمول قوانین مالیات تحویل می­دهد که شرکت­ها موظف هستند تمام هزینه­ها و فعالیت­های مالی خود را به ترتیب تاریخ وقوع و بدون هیچگونه خط خوردگی یا لاک گیری در این دفاتر ثبت کنند. دفاتر پلمپ در سه نوع دفتر پلمپ روزنامه، دفتر پلمپ کل و دفتر دارایی ارائه می­شوند که هزینه­ها و سود و زیان روزانه در دفتر روزنامه، جزئیات هزینه­های روزانه ثبت شده در دفتر روزنامه در دفتر پلمپ کل و لیست اموال منقول و غیرمنقول به همراه لیست واردات و صادرات در دفتر دارایی ثبت می­شوند.

شرکت­ها جهت تسلیم اظهارنامه خود در اواخر تیر ماه هر سال می­بایست اواخر سال قبل به دریافت دفاتر قانونی خود مبادرت کرده باشند زیرا ارائه دفاتر پلمپ به اداره دارایی در زمان تحویل اظهارنامه ضروری است و در صورت عدم ارائه آن، شرکت با جریمه مالیاتی مواجه می­شود. حتی شرکت­هایی که کار نمی­کنند هم موظف به دریافت دفاتر و تحویل خالی آن­ها به اداره مالیات هستند.

اداره مالیات پس از دریافت دفاتر به پلمپ آن­ها میپردازد تا اعمال هرگونه تغییر در عملیات مالی شرکت غیرممکن شود.

مدارک لازم برای اخذ پلمپ دفاتر شرکت

  • تصویر مدارک شناسایی هیئت مدیره
  • تصویر روزنامه­های تاسیس کشور و آخرین تغییرات
  • مهر شرکت متقاضی

مراحل اخذ پلمپ دفاتر شرکت

  • ارائه اظهارنامه پلمپ دفاتر به اداره ثبت (قید مهر شرکت و شماره ثبت شرکت در اظهارنامه ضروری است؛ چنانچه شرکت متقاضی هنوز مهر ندارد می­بایست شماره ثبت شرکت و مشخصات کامل مدیرعامل را ذکر کند)
  • تعیین تعداد پلمپ دفاتر شرکت

مراحل تحویل دفاتر پلمپ

  • تحویل دفاتر و اظهارنامه پلمپ دفاتر به اداره دارایی (حتماً تعداد صفحات هر سه نوع دفتر در اظهارنامه قید شود)
  • مراجعه به مسئول پلمپ دفاتر
  • تکمیل اوراق اظهارنامه توسط مسئول پلمپ دفاتر

طی این مراحل، یک روز زمان می­برد اما حدوداً ۲۰ الی ۳۰ روز بعد دفاتر پلمپ شده به دست متقاضی می­رسند.

همیشه کار به این سادگی نیست. عدم وجود تمام صفحات دفتر، عدم ثبت برخی از فعالیت­های مالی، عدم ثبت امور برحسب تاریخ وقوع، پاک کردن برخی از امور ثبت شده به منظور سواستفاده، ثبت برخی از امور در حاشیه و… منجر به رد دفاتر می­شود.

در پایان به این مهم توجه کنید که ثبت اطلاعات غیرواقعی یا خودداری از ارائه دفاتر به مدت سه سال، ۳ ماه الی ۲ سال حبس و محرومیت از معافیت­های قانونی را در پی دارد.