جا به جایی برند و علامت تجاری ثبت شده

در درخواست کتبی برای ثبت جا به جایی بایدنکات زیر به طور صریح قید شود

    1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
    2. اسم و نشانی و تابعیت مکان جدید ( >مالک جدید ) با نماینده قانونی وی ، در صورت وجود

lدر صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آنها منتقل شده است

اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ،سند انتقال علامت که به امضای مالک قبلی علامت و منتقل الیه رسیده است ، مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود ، و رسید مربوط به پرداخت هزینه ها باید ضمیمه در خواست شود

تبصره ۱ – هنگامی که انتقال انجام داده شود ولی در دفتر ثبت نشود ، رجع ثبت شخصی را که علامت به نام او ثبت شده است را مالک میداند

تبصره ۲ – انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصداق گواهی انحصار وراثت یا تعیین سهم الارث به ثبت رسید

ماده ۱۴۰ – اگر انتقال راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد ، خروج آن از مالک اولیه علامت ، به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد . در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (۱) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هر گاه انتقال صرفا مربوط به کالاها یا خدمات ، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ، بدوا به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد

تبصره ۱ – هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس گردد ، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره نمود

تبصره ۲ – در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت ، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد

تبصره ۳ – در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت ، منتقل الیه می تواند در خواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید .

تبصره ۴ – چنانچه علامت شده در وقت معین تمدید نشود ، مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئا منتقل شده اند ، نخواهد بود

ماده ۱۴۱ – مالک علامت می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید .

در مجوز بهره برداری همچنین باید به طور واضح به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر ؟ و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد یا خیر اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد ، غیر انحصاری تلقی می گردد .

ماده 142مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند ، در غیر این صورت ، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *