قانون تجارت با هستی ثبت(درس دوم)

قانون تجارت

 قانون تجارت

دفاتر تجارتي و دفترثبت تجارتي

ماده 6

در قانون تجارت هرتاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد :
1 – دفترروزنامه.
2 – دفتركل.
3 – دفتردارائي.
4 – دفتركپيه.

ماده 7

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي )و بطوركلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هراسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن دفتر ثبت نمايد.

ماده 8

دفتركل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را درصفحه مخصوصي درآن دفتر بطورخلاصه ثبت كند.

ماده 9

دفتردارائي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارائي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.

ماده 10

دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.
تبصره : تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصي ضبط كند.

ماده 11

دفاتر مذكور در ماده 6 به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شود به توسط نماينده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامه وزارت عدليه معين مي شود)امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور لازم نيست. ولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيبي باشد. درموقع تجديد ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.حق امضاء ازقرار هر صد صفحه با كسور آن دو ريال و بعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناد است.

ماده 12

دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد. و متصدي امضاء مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ، امضاء و دوطرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي مقصود تهيه مي نمايد. منگنه كند ، لازم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

ماده 13

كليه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود. تراشيدن و حك كردن و همچنين جاي سفيدگذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و درحاشيه و يا بين سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن دفاتر را از ختم هرسالي لااقل تا 10 سال نگاه دارد.

ماده 14

دفاتر مذكور در ماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امورتجارتي خود بكارمي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار ، در امور تجارتي سنديت خواهد داشت و در غير اين صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود.

ماده 15

تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق راسا و بدون تقاضاي مدعي العموم مي تواندحكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهدبود.

 

ادامه اموزش قانون تجارت را در لینک های زیر بیابید

درس اول           درس سوم       درس چهارم       درس پنجم  

درس ششم        درس هفتم      درس هشتم       درس نهم  

درس دهم          درس یازدهم     درس دوازدهم     درس سیزدهم 

درس چهاردهم    درس پانزدهم    درس شانزدهم    درس هفدهم 

درس هجدهم     درس نوزدهم     درس بیستم

 

هستی ثبت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *