شرکت مختلط غیر سهامی

شركت مختلط غیرسهامی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یك یا چند نفر شریك ضامن و یك یا چند نفر شریك با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشكیل می گردد. در این شركت شریك ضامن مسئول كلیه قروضی است كه ممكن است علاوه بر دارایی شركت حاصل شود و مسئولیت شریك با مسئولیت محدود تا میزان سرمایه ای است كه در شركت سرمایه گذاری كرده یا خواهد كرد.

توجه داشته باشید که به دنبال نام این شركت باید عبارت (شركت مختلط) و حداقل نام یكی از شركا ضامن قید گردد. همچنین این قبیل شرکت ها معمولا دو نوع شریک از نوع سهامی و تضامنی دارند.

وضعیت شرکا در شرکت مختلط غیر سهامی

اداره امور شركت مختلط غیرسهامی به عهده شریك یا شركا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شركت تضامنی تبعیت می نماید. همچنین در صورت زیاد بودن شركا كلیه آنان حق مداخله در امور شركت را خواهند داشت. در ضمن هیچ یك از شركای ضامن نمی تواند سهم خود را مگر به رضایت تمام شركا به دیگری منتقل كند.

همچنین در اساسنامه شركت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای كنترل و مراقبت شركت پیش بینی نمود.

نحوه تشکیل شرکت

شركت مختلط غیر سهامی كه از نظر طبقه بندی جز شركت های شخص محسوب می شود با تنظیم شركت نامه و اساسنامه و امضای شركا تشكیل و به ثبت می رسد . روابط شركا تابع شركت نامه خواهد بود. تنظیم اساسنامه نیز درشركت متداول و مورد استفاده قرار می گیرد.
بعد از ثبت شركت مختلط غیر سهامی خلاصه ای از شركت نامه در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیر الانتشار درج می گردد.

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی بشرح زیر است :

  • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
  • یک نسخه مصدق از اساسنامه
  • یک نسخه مصدق از نام شرکت

دلایل منحل شدن شرکت و تسویه شرکت

شركت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد

  1. رضایت تمامی شرکا شرکت
  2. تقاضای منحل شدن شرکت از مراجع قضایی توسط یکی از شركا و حكم به منحل شدن شركت از طرف دادگاه با احراز موجه بودن دلایل
  3. فسخ شراکت یكی از شركا
  4. ورشكستگی یكی از شركا
  5. فوت یا محجوریت یكی از شركا
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *