تعریف دفتر روزنامه و دفتر کل

دفتر روزنامه و دفتر کل

 

دفتر روزنامه و دفتر کل

 

پیش از ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل می بایست تجزیه و تحلیل رخدادهای مالی دقیق و موشکافانه انجام گرفته باشد. در واقع شخصی که ثبت کننده دفتر روزنامه و دفتر کل و غیره است باید مفهوم و معنی بدهکار و بستانکار را به خوبی درک کرده باشد.

حسابدار باید تجزیه و تحلیل های وقایع مالی را قبل ثبت دفاتر انجام داده باشد به این دلیل که حسابداری با دفتر نویسی متفاوت است و حسابدار پیش از دفتر نویسی می بایست تجزیه و تحلیل های مالی را به خوبی انجام دهد یعنی یک دفتر دار که فقط مسئول دفتر نویسی است نمیتواند رخدادهای مالی را  تجزیه و تحلیل کند و همراهی یک حسابدار خبره برای نوشتن دفاتر قانونی با دفتر دار لازم است مگر انکه حسابدار خود اقدام به دفتر نویسی هم بکند.

در نوشتن رویدادهای مالی در دفتر روزنامه باید طرفهای بدهکار و بستانکار را به خوبی بشناسیم و قوانین و مقررات مربوط به نوشتن دفاتر روزنامه و دفتر کل را بدانیم

نکته: برای ثبت رخدادهای مالی در دفتر روزنامه این کار باید با الویت تاریخ وقوع انجام شود.

دفتر روزنامه

این دفتر دارای 4 ستون است

 1. ستون تاریخ
 2. ستون شرح رویداد مالی
 3. ستون بدهکار و بستانکار
 4. ستون عطف

در ستون عطف دفتر روزنامه شماره صفحه این حساب در دفتر کل نوشته می شود که به راحتی کار پیگیری حسابها انجام شود. بعد از ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه باید در دفتر کل هم ثبت شود.

دفتر کل

دفتری است که هر حساب در این دفتر یک صفحه جداگانه دارد و برای هر حساب بدهکار و بستانکار را به صورت دقیق مشخص می کنیم و مانده نهایی را در دفتر کل مشخص نماییم. به صورت خلاصه این دفتر دارای هفت ستون است

 1. تاریخ
 2. شماره دفتر روزنامه
 3. شرح
 4. بدهکار
 5. بستانکار
 6. تشخیص
 7. باقیمانده

نکته :

باید اطلاعات دفتر روزنامه حداکثر  بعد از پانزده روز به دفتر کل انتقال یابد. دفاتر روزنامه و کل می بایست در پایان سال مالی پلمپ شود

در برخی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها ثبت این دفاتر به صورت دستی انجام می شود اما در بسیاری دیگر ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل با نرم افزارهای مالی صورت می پذیرد و این نرم افزارهای مالی باید به لحاظ معیارها و ویژگی ها مطابق ضوابط شرح داده شده توسط سازمان باشند.

نکته:

ثبت رویداد های مالی نباید با ابزارهای انجام شود که به راحتی از بین بروند یا پاک شوند.

البته داشتن یک یا چند دفترچه در صورت نیاز مانعی ندارد. در صورتیکه دفاتر قانونی به هر دلیلی به وسیله مراجع قضایی از دست مودی خارج شود، مودی حداکثر 60 روز از تاریخ وقوع می تواند دفاتر قانونی را تهیه کند.

نکته:

تحویل دادن دفاتر قانونی به صورت سفید به معنای عدم تحویل دفاتر است . تحویل دادن دفتر کل یا دفتر روزنامه به صورت سفید به معنی عدم تحویل دفاتر است.

 

 

 

هستی ثبت

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *