تماس با مشاورین ما___ 021-86083440

جواز تاسیس مجوزی است که بعد از مشخص شدن شرایط لازم ، به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی به نام متقاضی از سوی وزارت صنایع و معادن در دو گزینه صادر می گردد.

مراحل اخذ جواز تاسیس

۱- آماده سازی مدارک لازم اخذ جواز تاسیس که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

۲- مراجعه به هستی ثبت یا تماس تلفنی با موسسه

۳- تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه و ارسال به سازمان صنایع و معادن توسط موسسه حقوقی هستی ثبت

۴- ارسال به اداره برنامه ریزی ،توسعه صنعتی و معدنی جهت بررسی کارشناس مربوطه ۵- بررسی درخواست توسط کارشناس و اقدام لازم

۶- ارسال به دبیرخانه جهت تایپ

۷- تایید کارشناس، تایید مسئول اداره برنامه ریزی ، توسعه صنعتی و امضاء مدیریت ۸- صدور جواز تاسیس واحدهای طراحی ومونتاژ توسط سازمان صنایع ومعادن

۹- تحویل جواز تاسیس به متقاضی توسط موسسه هستی ثبت

مدارک لازم جهت اخذ جواز تاسیس

۱- کپی شناسنامه متقاضی

۲- درمورد شرکتها،اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس وآخرین تغییرات شرکت

واحد های مختلف برای صدور جواز تاسیس

۱- تولیدی طراحی و مونتاژ

۲- بخش صنعت ومعدن

۳- فنی مهندسی

۴- پروانه پژوهش‌

۵- مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی

برای اخذ جواز تاسیس خود به موسسه هستی ثبت  مراجعه نمایید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت هستی ثبت می‌باشد.