اجباری بودن ثبت شرکتها

الف: کلیه شرکتهای تشکیل شده تابع قانون مدنی میبایست طبق شق ۲ ماده ۴۷ نظارت کننده به ماده ۴۸ قانون ثبت که ثبت کلیه شرکتنامه ها را اجباری دانسته و از قوانینی که امر شده کشوری می باشد به ثبت خواهد رسید. بدیهی است، این گونه شرکتنامه ها که به صورت قرارداد رسمی بین شرکاء تنظیم می گردد در دفترخانه های اسناد رسمی ثبت خواهند شد. شرکتنامه ای که به صورت فوق باید ثبت گردد و به ثبت نخواهد رسید مطابق عین مطلب صریح ماده ۴۸ قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی گردد، مگر این که شرکاء شرکتنامه را مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی به صورت قرارداد خصوصی تنظیم نمایند و شرکاء ضمن العقد تعهدات و تکالیفی را بر عهده خواهند گرفت.

ب: مطابق ماده ۱۹۵ قانون تجارت که مقرر نموده: «ثبت کلیه شرکتهای یادشده در این قانون (قانون تجارت) الزامی بوده و تابع تمامی مقررات قانون ثبت شرکت می باشد» ثبت کلیه شرکتهای هفتگانه مصرحه در قانون تجارت مانند شرکتهای تعاونی که تواناست به اداره ثبت شرکتها مراجعه نموده و استرداد مبلغ پرداختی بابت سهام یا سهم الشرکه خود را درخواست نمایند.

ارائه تمامی اسناد لازم به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک میبایست به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک مورد نیاز، طی نامه ای اجازه منتشر نمودن طرح اعلامیه پذیره نویسی را در روزنامه های کثیرالانتشاری که از سمت مؤسسين برای انتشار آگهی های شرکت معین گردیده را میدهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدین صورت مورد تأييد اداره ثبت شرکتها می باشد الزامی است در روزنامه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و در نظر قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاری های تجاری و بسط دادن مالکیت-های خصوصی و تأمين رفاه عامه و تعدیل سرمایه ثروت  می باشد، آگهی و نشر نمایند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *